Zápis k předškolnímu vzdělávání školní rok 2021/2022

Termín zápisu: 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021


Od letošního roku budou zápisy do mateřských škol probíhat prostřednictvím online aplikace.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZÁPIS (aplikace bude spuštěna dne 3. 5. 2021).

Vstup do aplikace: https://aplikace.zapisyonline.cz


Pokyny k zápisu:

1. Po vyplnění elektronické přihlášky v aplikaci ONLINE ZÁPIS obdržíte potvrzovací mail, v němž bude přiložena Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je potřeba ji vytisknout, doplnit potřebné údaje, podepsat a přílohu žádosti (vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte) nechat potvrdit u lékaře.

2. Z webových stránek MŠ si vytiskněte tyto dva formuláře: Evidenční list a Kritéria pro přijetí dítěte. Evidenční list vyplňte, Kritéria podepište. Přiložte kopii rodného listu dítěte a Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s vyjádřením lékaře.

3. Výše požadované dokumenty (evidenční list, kritéria, kopii rodného listu, žádost o přijetí s vyjádřením lékaře) vložte do obálky, kterou nadepíšete ZÁPIS 2021.


Způsob odevzdání potřebných dokumentů do MŠ:

1. Vhození do schránky MŠ na adrese Liliová 277/1, 405 02 Děčín II

2. Zaslat poštou na adresu školy: Liliová 277/1, 405 02 Děčín II

3. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: k5hqhi

4. Emailem: zaslat na emailovou adresu reditelka.msliliova@volny.cz (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem).


V případě nejasností se neváhejte obrátit na ředitelku MŠ Liliová – Bc. Helenu Králíčkovou, na tel. č. 775 869 215, bude vám se vším nápomocna.


Společně vše zvládneme!


Evidenční list

Kritéria pro přijímání dětí