Informace pro rodiče

Oznámení o přerušení provozu MŠ Tylova dne 26.11. 2021

Oznámení o přerušení provozu MŠ Tylova o vánocích

Oznámení o přerušení provozu MŠ Liliová o vánocích

Změna poplatků za stravné od 1. září 2021

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Školní řád

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

Konzultační hodiny

GDPR

Zápis - Školský obvod

Zápis - Kriteria přijímání

Zápis - Žádost o přijetí

Zápis - Evidenční list

Zápis - GDPR

Zápis - Čestné prohlášení očkování

Zápis - Desatero pro rodiče