Informace pro rodiče

Zápis do prvních ročníků ZŠ v Děčíně

Informace pro rodiče nově nastoupivších dětí

Poplatky za stravné a úplatu od 1. března 2023

Výpočet úplaty na dítě MŠ Liliová

Výpočet úplaty na dítě MŠ Tylova

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Školní řád

Školní vzdělávací program MŠ Liliová

Školní vzdělávací program MŠ Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

GDPR