Informace pro rodiče

Přerušení provozu o letních prázdninách v MŠ Liliová

Přerušení provozu o letních prázdninách v MŠ Tylova

Zápisy do MŠ v Děčíně

Informace pro rodiče nově nastoupivších dětí

Poplatky za stravné a úplatu od 1. března 2023

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Školní řád

Školní vzdělávací program MŠ Liliová

Školní vzdělávací program MŠ Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

GDPR