Sluníčka

Motto třídy: "Bumtarata, třesky, plesky ve sluníčkách je nám hezky."

Třídní učitelky

Mgr. Helena Králíčková & Tereza Davidová - Machová


Asistentka pedagoga

Jana Šidlofová