O nás

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

Subjekt má dvě pracoviště:

1. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, kapacita dětí 160, ředitelka Mgr. Helena Králíčková

2. Mateřská škola Děčín II, Tylova 814/1, kapacita dětí 35, vedoucí učitelka Mgr. Yveta Chovancová

Jaká je naše mateřská škola?

Je umístěna ve dvou pavilonech panelového typu, v klidné části města.

Mateřská škola je obklopena krásnou, prostornou zahradou se vzrostlými stromy a zelení, kde děti najdou prosluněná místa, ale i místa, kde je chládek a stín.

Je vybavena novými zahradními prvky, v areálu jsou k dispozici pískoviště, mlhoviště. Děti zde mohou sportovat i odpočívat.

Zařízení mateřské školy s jeslemi je v provozu od 20.9.1965.

K 30.6. 1994 byl provoz jeslí ukončen, z těchto oddělení byly vybudovány třídy mateřské školy.

Nyní je v provozu šest tříd pro děti ve věku od 2 do 7 let. Mateřskou školu navštěvuje 157 dětí, které jsou rozděleny do 6-ti věkově smíšených tříd. Názvy tříd jsou pro snazší orientaci dětí z říše zvířat a symbolu života slunce.

Od 1.1.2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací. Součástí mateřské školy je školní jídelna a odloučené pracoviště Mateřská škola Tylova, tato škola je dvoutřídní.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu zaměřeného na rozvíjení osobnosti dítěte, podporuje tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhá k chápání okolního světa a motivuje k dalšímu poznávání a učení, učí děti žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Uplatňujeme prožitkové učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

Co nabízíme

 1. Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí
 2. Rozšířenou výtvarnou výchovu
 3. Ekologické aktivity k ochraně životního prostředí
 4. Seznamování s výpočetní technikou
 5. Činnosti a aktivity zaměřené na dopravní výchovu
 6. Návštěvy divadel, exkurze, výlety, zotavovací pobyty
 7. Úzká spolupráce s rodiči
 8. Plavání s přeškoláky
 9. Návštěvy solné jeskyně
 10. Spolupráce s oblastním muzeem Děčín
 11. Spolupráce s městskou knihovnou
 12. Spolupráce s ZŠ Kamenická a ZŠ Komenského
 13. Spolupráce s Městským útulkem
 14. Celoroční projekt "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky"
 15. Projekt "Máme rádi zvířata" ve spolupráci se Státní veterinární správou
 16. Projekt "Krok za krokem za zdravým životem" ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem
 17. Balanční cvičení - zábavná forma cvičení na nestabilních plochách, které zlepšují koordinaci, stabilitu a celkové držení těla, spolu s posilováním a protažením. Zároveň pomáhá v rozvoji řeči

Vážení rodiče, Mateřská škola Liliová je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.