Zápis k předškolnímu vzdělávání školní rok 2024/2025

Termín zápisu: 2. 5. 2024 - 10. 5. 2024
Prezenční zápis: 10. 5. 2024 v čase 9 - 11 hodin
 
K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZAPIS - DIGISKOLKA, která je umístěna na webu školy www.msliliova.cz (aplikace bude spuštěna dne 2. 5. 2024).
 
Vstup do aplikace: aplikace.zapisyonline.cz
 
Pokyny k zápisu:
1. Po vyplnění elektronické přihlášky v aplikaci ONLINE ZAPIS obdržíte potvrzovací mail, v němž bude přiložena Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je potřeba ji vytisknout, doplnit potřebné údaje, podepsat a přílohu žádosti (vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte) nechat potvrdit u lékaře.
2. Z webových stránek školy si vytiskněte tyto dva formuláře: Evidenční list a Kritéria pro přijetí dítěte. Evidenční list vyplňte, Kritéria podepište. Přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (ověření totožnosti) a Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s vyjádřením lékaře.
3. Výše požadované dokumenty (evidenční list, kritéria, kopii rodného listu, kopii občanského průkazu, žádost o přijetí s vyjádřením lékaře) vložte do obálky, kterou nadepíšete ZÁPIS 2024.
 
Možnosti odevzdání potřebných dokumentů, vyberte jednu vyhovující:
  1. Přinést osobně v den prezenčního zápisu (předtím je ale nutné využít aplikaci ONLINE ZAPIS)
  2. Přinést osobně kdykoliv v „Týdnu otevřených dveří“ s výjimkou 8. 5. 2024.
  3. Vhození do schránky školy na adrese Liliová 277/1, 405 02 Děčín II
  4. Zaslat poštou na adresu školy: Liliová 277/1, 405 02 Děčín II
  5. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: k5hkqhi
  6. Zaslat na emailovou adresu reditel@msliliova.cz (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem).
V případě nejasností se neváhejte obrátit na ředitelku školy – Mgr. Helenu Králíčkovou, tel. č. 775 869 215 nebo zástupkyni ředitelky  Bc. Kateřinu Nevečeřalovou, tel. č. 775 855 194, budeme vám se vším nápomocny.
 
Společně vše zvládneme!
 
Volná místa:
MŠ Liliová: 47
MŠ Tylova: 12 
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce dítěte zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do MŠ Liliová 277/1, Děčín II, přísp. org. seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům bude možné v MŠ dne: 17. 5. 2024 od 10 do 12 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky. 
 

Evidenční list.pdf

Kritéria 2024.doc

Týden_otevřených_dveří.pdf